La diputació de tarragona, des de l’àmbit de Medi ambient i Salut Pública, ens ha concedit una subvenció de 13.000 euros com a entitat protectora d’animals que té per objecte la protecció i defensa dels animals domèstics tenint com a prioritat donar servei a ens locals en la recollida d’animals abandonats.